ARIA Đà Nẵng Hotel & Resort
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2Số nền:838
Quy mô:7.5haMật độ xây dựng:
Tổng số:Ngày hoàn thành:
Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Hà Nội Non Nước
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:838
Số nền:838
Quy mô:7.5ha
Mật độ xây dựng:
Tổng số:
Ngày hoàn thành:
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon