Dự án Căn hộ The 6Nature Đà Nẵng Căn hộ The 6Nature Đà Nẵng
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:Số nền:786
Quy mô:2330Mật độ xây dựng:58.7
Tổng số:Ngày hoàn thành:
Dự án Căn hộ The 6Nature Đà Nẵng Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Minh Đông
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:786
Số nền:786
Quy mô:2330
Mật độ xây dựng:58.7
Tổng số:
Ngày hoàn thành:
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon