Căn hộ The Ori Garden Đà Nẵng Căn hộ The Ori Garden Đà Nẵng
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:10Số nền:3358
Quy mô:4.03 haMật độ xây dựng:80%
Tổng số:3358Ngày hoàn thành:
Căn hộ The Ori Garden Đà Nẵng Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3358
Số nền:3358
Quy mô:4.03 ha
Mật độ xây dựng:80%
Tổng số:3358
Ngày hoàn thành:
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon