Cho thuê

Giá: 11 $/m2/tháng
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Nguyễn Văn Linh
Giá: 18 $/m2/tháng
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
Giá: 18 $/m2/tháng
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng
Giá: Liên hệ
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Nguyễn Hữu Thọ
Giá: 10 USD/m2/tháng
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
81 Quang Trung
Giá: 13 $/m2/tháng
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Nguyễn Hữu Thọ
Giá:
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng: