Cho thuê văn phòng

Giá: 11 $/m2/tháng
 • Đa dạng
 • PN
 • WC
Nguyễn Văn Linh
Giá: 18 $/m2/tháng
 • Đa dạng
 • PN
 • 2 WC
Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
Giá: 18 $/m2/tháng
 • Đa dạng
 • PN
 • WC
Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng
Giá: Liên hệ
 • Đa dạng
 • PN
 • WC
Nguyễn Hữu Thọ
Giá: 10 USD/m2/tháng
 • 500m2
 • PN
 • WC
81 Quang Trung
Giá: 13 $/m2/tháng
 • đa dạng
 • PN
 • WC
Nguyễn Hữu Thọ