Đất biệt thự view sông Cổ Cò
Loại: Đất nền Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: Số nền: 4
Quy mô: 19ha Mật độ xây dựng:
Tổng số: Ngày hoàn thành:
VN Đà Thành Group
Loại: Đất nền
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 4
Số nền: 4
Quy mô: 19ha
Mật độ xây dựng:
Tổng số:
Ngày hoàn thành: