Đầu tư công tại Đà Nẵng năm 2022 gần 8.000 tỷ đồng

Đầu tư công tại Đà Nẵng năm 2022 gần 8.000 tỷ đồng – Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết 70/NQ-HĐND về đầu tư công của thành phố năm 2022.

Tham khảo các thông tin liên quan:

Chuyên gia nhận định thị trường BĐS năm 2022 vẫn sôi động bởi 5 lý do: Chi tiết

Quảng Nam chấp thuận chủ trường đầu tư của 5 dự án: Chi tiết

Đầu tư công tại Đà Nẵng năm 2022 gần 8.000 tỷ đồng

Đầu tư công tại Đà Nẵng năm 2022 gần 8.000 tỷ đồng

Trong năm 2022, tổng vốn đầu tư công là 7880,731 tỷ đồng, gồm:

Vốn trong nước 7333 tỷ:

  • Nguồn ngân sách tập trung 2019 tỷ, cụ thể ngân sách của thành phố 1961 tỷ, ngân sách huyện Hoà Vang 58 tỷ.
  • Nguồn thu tiền sử dụng đất là 2700 tỷ, trong đó: ngân sách thành phố 2600 tỷ, NS huyện Hoà Vang 100 tỷ
  • Thành phố thu từ nguồn xổ số kiến thiết 160 tỷ
  • Nguồn vốn ngân sách Trung ương 535,948 tỷ
  • Các nguồn vốn khác 1917,395 tỷ

Nguồn vốn nước ngoài :

Nguồn vốn từ nước ngoài là 547,5 tỷ

TP dự định phân bổ vốn đầu tư công năm 2022

Đầu tư công năm 2022 thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung vào các tỉnh Nam Lào, theo như đã ký kết trước đó.

Thành phố sẽ bố trí phân cấp vốn cho huyện Hoà Vang, các dự án ODA, bố trí cho các công trình, nhóm công trình trọng điểm,…

Theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2021 vốn đầu tư công của Đà Nẵng là 6935 tỷ. Kế hoạch vốn được HĐND thành phố Đà Nẵng giao là 9699 tỷ. Đến ngày 17/12/2021 Thành phố đã giải ngân đạt 5390 tỷ, thực hiện được 77.7% kế hoạch TW giao, 66% kế hoạch TP giao.

Theo nguồn: cafef.vn

Đà Nẵng Đất Nền