Biệt thự

Đang mở bán
Giá: Thấp nhất thị trường
  • Tổng số:
  • Mật độ xây dựng:
Điện Bàn, Quảng Nam
Sắp mở bán
Giá: Dự kiến
  • Tổng số:
  • Mật độ xây dựng: 35%
Làng Vân - Đà Nẵng