Đất nền

Đang mở bán
Giá: Dự kiến
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng: 40%
Điện Nam Trung, Điện Bàn Quảng Nam
Đang mở bán
Giá: 22 triệu/m2
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng: 80%
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Đang mở bán
Giá: 4.5 triệu/m2
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng: 80%
Buôn Hồ, ĐắkLắk
Đang mở bán
Giá: 17 triệu/m2
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Điện Bàn, Quảng Nam
Sắp mở bán
Giá: dự kiến
 • Tổng số: 1200
 • Mật độ xây dựng:
Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk
Đang mở bán
Giá: 13.5 triệu/m2
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng: 80%
Điện Bàn, Quảng Nam
Đang mở bán
Giá: 17 triệu/m2
 • Tổng số: 368
 • Mật độ xây dựng:
Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam
Đang mở bán
Giá: 8 triệu/m2
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Điện Nam Trung
Đang mở bán
Giá: 645 triệu/nền
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Võ Như Hưng
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon