Dự án tiêu biểu

Sắp mở bán
Giá: dự kiến
 • Tổng số: 1200
 • Mật độ xây dựng:
Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk
Đang mở bán
Giá: 18 triệu/m2
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng: 80%
Điện Bàn, Quảng Nam
Giá:
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Điện Bàn, Quảng Nam
Đang mở bán
Giá: 17 triệu/m2
 • Tổng số: 368
 • Mật độ xây dựng:
Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam
Giá: 11 tỷ/căn
 • Tổng số: 208
 • Mật độ xây dựng:
Sơ Trà, Đà Nẵng
Giá:
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 8 triệu/m2
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Điện nam Trung