DỰ ÁN EPIC TOWN ĐIỆN THẮNG
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:Số nền:368
Quy mô:9.87 haMật độ xây dựng:
Tổng số:368Ngày hoàn thành:
DHTC Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:368
Số nền:368
Quy mô:9.87 ha
Mật độ xây dựng:
Tổng số:368
Ngày hoàn thành:
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon