Hoian d'Or Dự án Hội An d’Or
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:Số nền:1000
Quy mô:24.9 haMật độ xây dựng:19.12%
Tổng số:1000Ngày hoàn thành:01-01-2023
Hoian d'Or Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1000
Số nền:1000
Quy mô:24.9 ha
Mật độ xây dựng:19.12%
Tổng số:1000
Ngày hoàn thành:01-01-2023
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon