DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HÀ QUẢNG
Loại: Đất nền Trạng thái:
Số Block:Số nền:
Quy mô:Mật độ xây dựng:
Tổng số:Ngày hoàn thành:
Loại: Đất nền
Trạng thái:
Số Block:
Số nền:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Tổng số:
Ngày hoàn thành:
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon