Dự án Marina Complex Đà Nẵng Dự án Marina Complex Đà Nẵng
Loại: Trạng thái:
Số Block:Số nền:208
Quy mô:11.7 haMật độ xây dựng:
Tổng số:208Ngày hoàn thành:
Dự án Marina Complex Đà Nẵng Công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà Nẵng
Loại:
Trạng thái:
Số Block:208
Số nền:208
Quy mô:11.7 ha
Mật độ xây dựng:
Tổng số:208
Ngày hoàn thành:
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon