Dự án The Trident City Tam Kỳ
Loại: Đất nền Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: Số nền: 750
Quy mô: 30ha Mật độ xây dựng: 38%
Tổng số: 750 Ngày hoàn thành:
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam
Loại: Đất nền
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 750
Số nền: 750
Quy mô: 30ha
Mật độ xây dựng: 38%
Tổng số: 750
Ngày hoàn thành: