Dự án

Giá:
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Điện Bàn, Quảng Nam
Đang mở bán
Giá: 17 triệu/m2
 • Tổng số: 368
 • Mật độ xây dựng:
Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam
Đang mở bán
Giá: 17 triệu/m2
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Điện Bàn, Quảng Nam
Đang mở bán
Giá: 16 triệu/m2
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam
Giá:
 • Tổng số: 21
 • Mật độ xây dựng:
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sắp mở bán
Giá: Chưa xác định
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Phường Thanh Hà, Hội An
Đang mở bán
Giá: Dự kiến
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Hội An, Quảng Nam
Giá: 11 tỷ/căn
 • Tổng số: 208
 • Mật độ xây dựng:
Sơ Trà, Đà Nẵng
Đang mở bán
Giá: 1.4 tỷ/lô
 • Tổng số:
 • Mật độ xây dựng:
Tam Kỳ, Quảng Nam
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon