Khu đô thị HỘI AN ELITE
Loại: Đất nền Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: Số nền: 149
Quy mô: 17.6 ha Mật độ xây dựng: 49%
Tổng số: 149 Ngày hoàn thành:
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 501
Loại: Đất nền
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 149
Số nền: 149
Quy mô: 17.6 ha
Mật độ xây dựng: 49%
Tổng số: 149
Ngày hoàn thành: