Khu đô thị X3 Aqua Complex
Loại: Đất nền Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: Số nền: 4
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Tổng số: 150 Ngày hoàn thành:
VN Đà Thành Group
Loại: Đất nền
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 4
Số nền: 4
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Tổng số: 150
Ngày hoàn thành: