Thời điểm hoàn thành dự án Edu Garden Complex

Thời điểm hoàn thành dự án Edu Garden Complex – Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam phát đi ngày 17.11.2021. Kết luận cuộc họp ngày 16.11.2021 giữa Chủ tịch và các phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện hàng loạt dự án khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh. Trong đó có dự án Edu Garden Complex Điện Dương – Điện Bàn – Quảng Nam.

Tham khảo thông tin dự án Edu Garden Complex: Chi tiết

Thời điểm hoàn thành dự án Edu Garden Complex

Thời điểm hoàn thành dự án Edu Garden Complex

Xét các báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hầu hết các dự án đều vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều:

Báo cáo số 616/BC – SKHĐT ngày 10.11.2021:

– Điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Viêm Minh Hà Dừa – Điện Nam Điện Ngọc: hết tháng 6.2022

Báo cáo số 624/BC – SKHĐT ngày 11.11.2021: thống nhất điều chỉnh tiến độ các dự án sau:

Dự án khu đô thị Coco Riverside tiến độ đến hết tháng 4.2023

Dự án khu đô thị Đại Dương Xanh: hết tháng 3.2023

Dự án khu đô thị Ánh Dương ( Tên thương mại: dự án Edu Garden Complex) đến hết tháng 3.2023

Báo cáo số 603/BC – SKHĐT ngày 03.11.2021:

Thống nhất điều chỉnh tiến độ dự án khu đô thị Ngọc Dương Coco tại Điện Nam – Điện Ngọc: hết tháng 9.2022

Báo cáo số 626/BC – SKHĐT ngày 11.11.2021:

Thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Bệnh viện Đa khoa An Hiền đến tháng 11.2023

Kết luận:

Thống nhất, Sở kế hoạch và đầu tư chủ trì – phối hợp với các ngành, địa phương liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ. Đồng thời yêu cầu các địa phương phối hợp với chủ đầu tư giải quyết dứt điểm vấn đề giải toả, bồi thường.

Cafeland.vn

Đà Nẵng Đất Nền