Thủ tục sang tên sổ đỏ mới nhất 2018

Thủ tục sang tên sổ đỏ mới nhất 2018 – Những thủ tục sang tên sổ đỏ theo đúng yêu cầu của pháp luật năm 2018

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật đất đai năm 2013

– Bộ luật dân sự năm 2015

2. Luật sư tư vấn:

Đầu tiên hai bên phải ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng mua bán nhà đất và hợp đồng này phải được công chứng mới có hiệu lực pháp luật. Còn hợp đồng mua bán nhà đất mà không được công chứng thì hợp đồng đó sẽ vô hiệu.

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG:

Hai bên cùng cần phải đến văn phòng công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân phường. Theo đó:

Người bán cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.

Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên bán ( cả vợ và chồng ).

– Sổ Hộ khẩu của bên bán ( cả vợ và chồng).

 Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên bán ( Đăng ký kết hôn ).

Trong trường hợp bên bán chỉ có một người chưa kết hôn thì cần những giấy tờ sau:

–  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu từ trước tới nay sống độc thân ).

  Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu đã ly hôn ).

Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản).

Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản ( Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản ).

 Hợp đồng uỷ quyền bán ( Nếu có ).

Người mua cần cung cấp các giấy tờ sau:

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên mua ( cả vợ và chồng nếu bên mua là hai vợ chồng).

– Sổ hộ khẩu của bên mua (cả vợ và chồng).

– Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên mua ( Đăng ký kết hôn ).

– Phiếu yêu cầu công chứng + tờ khai.

–  Hợp đồng uỷ quyền mua ( Nếu có ).

Thủ tục sang tên sổ đỏ mới nhất 2018

Thủ tục sang tên sổ đỏ mới nhất 2018

THỦ TỤC SANG TÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên Môi trường nơi có đất. Hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính + 02 bản photo có chứng thực)

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (02 bản có công chứng);

– Chứng minh nhân dân/hộ khẩu hai bên bán và bên mua (02 bộ có chứng thực);

– Giấy  chứng minh tài sản chung/riêng như Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân (02 bộ có chứng thực);

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (01 bản chính);

– Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản chính);

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản chính);

– Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (02 bản chính);

– Tờ khai đăng ký thuế;

– Sờ đồ vị trí nhà đất (01 bản chính).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Tài nguyên Môi trường luân chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để ra thông báo thuế, Phòng Tài nguyên Môi trường thực hiện thủ tục sang tên.

Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư  vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng  cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.