“Triển vọng tăng trưởng giá bất động sản Đà Nẵng trong 3 năm tới sẽ rất tốt” – Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam

“Triển vọng tăng trưởng giá bất động sản Đà Nẵng trong 3 năm tới sẽ rất tốt” - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam

“Triển vọng tăng trưởng giá bất động sản Đà Nẵng trong 3 năm tới sẽ rất tốt” – Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam