văn phòng cho thuê đà nẵng VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI ĐÀ NẴNG
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:Số nền:
Quy mô:Mật độ xây dựng:
Tổng số:Ngày hoàn thành:
văn phòng cho thuê đà nẵng Công ty Cổ phần DV BĐS Kim Phong
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số nền:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Tổng số:
Ngày hoàn thành:
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon